22 maj 2011

Nætværkskvotient

Hvordan ser du ud på Google? Husker du at søge på dig selv en gang imellem? Ved ud hvad andre finder, hvis de Googler dig? 

Har du tænkt over at det første sted der ledes efter nye kandidater til de gode jobs, er på LinkedIn?

Hvor stort er din NQ???

The world is becoming too fast, too complex and too networked for any company to have all the answers inside. (Yochai Benkler)

Tempoet i verden bliver stadigt højere. Beslutninger skal tages på minutter. Præmissen er, at ingen af os kan have alle svarene selv, og den eneste måde vi kan løse de problemstillinger, der ligger foran os, er ved at involvere så mange mennesker som muligt i at hjælpe os. De, der forstår at opbygge og udnytte deres NQ (netværkskvotient), har altså et gigantisk forspring foran dem, der stadig tror, de kan regne det hele ud på baggrund af deres høje IQ.

Som ledere af både offentlige og private virksomheder anerkender vi i dag finansiel, strukturel og intellektuel kapital. Vi har ofte fokus på at optimere strukturel kapital, som dækker over fabrikker, mursten og alle andre former for infrastruktur, som får maskineriet til at køre. Vi har også fået forståelsen for den intellektuelle kapital, altså at den viden organisationen besidder også er en vigtig faktor, som bør tages med i betragtningen af virksomhedens værdi.

Virksomhedens sociale kapital, der er summen af relationer til kunder, brugere, leverandører, medarbejdere og offentligheden, bliver efterhånden afgørende for fremtidig vækst. Man kan kalde det vores NQ på organisatorisk niveau. Sociale medierer er afgørende for både den personlige og organisatoriske NQ.

En udbredt forestilling om sociale medier er, at ingen har tid til at bruge dem eller nærmere, at de rigtige mennesker ikke sidder dagen lang på Facebook, men det er udtryk for en meget gammeldags indgangsvinkel, og sender signalet af at man ikke har forstået betydningen af NQ.

Innovation er altafgørende for alle organisationer, men det er ikke længere muligt at låse døren indefra i R&D-afdelingen (Research & Development) og vente på, at den geniale opfindelse opstår på næsten magisk vis. De sociale medier har givet os helt nye muligheder for at inddrage kunderne i processen og nogle gange helt overgive processen til dem.

Skriv et svar