24 juni 2012

Brainstorming er stadig populær

I samarbejde med spændende partner er jeg i gang med at udvikle en innovationskonference. Ambitionen med konferencen er at skabe et nyt rum for fødevareinnovation, der ikke tidligere har været så meget fokus på. Samtidig ønsker vi at give deltagerne inspiration til nye processer og metoder, når innovation skal kickstartes.

Jeg har selv gennem årerne arbejdet en del med forskellige typer af innovation og her igennem anvendt flere forskellige metoder og processer! En stor del af det innovationsarbejde er foregået i netop fødevarer-branchen, og har omfattet såvel produktinnovation, som proces- og organisationsinnovation. De seneste år har jeg også arbejdet en del med offentlig-privat innovation (OPI), velfærds- og serviceinnovation.

I arbejdet med konferencen er spørgsmålet om, hvilke metoder man har bedst erfaring med, opstået.

Derfor har jeg spurgt i mit netværk via LinkedIn til en række personer, jeg umiddelbart forventer, også arbejder med forskellige innovationsmetoder, og samtidig har jeg spurgte i LinkedIn-gruppen ’Netværk for Åben Innovation’:

Hvor kommer ideerne fra…?

Alle der har arbejdet med forretnings-, organisationsudvikling og innovation har helt sikkert også arbejdet med forskellige kreative processer og innovationsmetoder. Eksempler kan være brainstorming, online communitis, prototyper og brugerpaneler.

Der findes rigtig mange forskellige, men hvilke er nemmest at arbejde med, giver de bedste resultater eller syntes du i det hele taget bedst om?

Undersøgelsen blev lavet i perioden primo april til medio maj 2012. Ca. 55 personer deltog i analysen, og ca. 45 gennemførte hele spørgeskemaet.

Jeg har fået mange svar og gode kommentarer, som er samlet i et skriv, som kan hentes ved at bruge link nederst.

Generelt viser svarene, at en god innovationsmetode eller proces skal kunne sætte gang i de kreative tanker, samtidig med at den sætter struktur på processen, og er fleksibel i forhold til tidsforbrug!

Brainstorming, scenarieudvikling, fokusgruppeinterviews, online survey, brugerpaneler og observationer er de mest kendte metoder blandt de adspurgte.

Og det er også umiddelbart ud til at brainstorming, er den metode de adspurgte har bedst erfaring og de bedste resultater med!

Brainstorming, er som metode nok så indgroet – ja næsten medfødt – så er derfor den, vi tyer til uden at tænke så meget over det!!

Har vi mon set mulighederne i online communities (cloudsourcing)???Eva Nautrup_innovationsmetoder_resultat af analyse 2012

 

2 Responses

Skriv et svar