14 februar 2013

Kan fødevarer have UX-factor?

UXbilled miniJa – det vil jeg da helt klar mene….! Og nu skal et miniprojekt ved AAU og infinIT sætte fokus på og finde værktøjer til!

I begyndelsen af året faciliterede jeg en workshop, som innovationsnetværket infinIT afholdt sammen med forskere fra AAU. Omdrejningspunktet for workshoppen var brugerinvolvering, og målrettet fødevarebranchen.

 

Temaet for workshoppen var:

Hvilke værktøjer og metoder skal der være i ’værktøjskassen’, for at det er muligt at gennemføre:

 • Hurtig og nem forbrugerinvolvering?
 • Screening – skabe overblik over og forståelse for anvendelse af tilgængeligt forbrugerviden?

Forud for workshoppen var der blevet gennemført en række interviews blandt forskellige aktører i fødevarebranchen, for at identificere udfordringer for fødevarebranchen, i at involvere forbrugerne i specielt deres udviklingsprocesser.

Nogle af de områder foranalysen har berørt er blandt andet:

 • Situationer, hvor der gøres brug af brugerinvolvering
 • Metoderne, der anvendes til at involvere brugerne
 • Med hvilken hyppighed brugerne involveres
 • Barrierer for generelt mere brugerinvolvering
 • Hvordan brugerinvolvering kan gøres nemmer og bedre

På workshoppen blev der også give eksempler på best practice af brugerinvolvering i blandt andet fødevarebranchen. Se præsentationen.

Miniprojekt

På baggrund af workshoppen startes der nu et miniprojekt i regi af innovationsnetværket infinIT, AAU og fødevarevirksomheder.

Formålet med miniprojektetet er at udforske og demonstrere anvendelsen af brugerinddragelsesmetoder kendt fra user experience design indenfor produktion og afsætning af fødevarer – umiddelbart er der et stort sammenfald af de problemstillinger man møder vedr brugerinddragelse under produktudviklingen af fødevarer og IT produkter. Tilsvarende er mange af de udfordringer man møder også sammenfaldende – f.eks. tidspres, at finde og anvende de rette metoder på rette tid, rekruttering af brugerpaneler, sikre validiteten af undersøgelserne, videnspredning og –vedligeholdelse, mv.

Derfor skal projektet forsøge at overføre og evt tilpasse metoder der med succes benyttes indenfor UX design af informationsteknologi til fødevarebranchen.

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte infinIT netværket ved koordinator Berit Brendborg på +45 2286 9891 eller Eva Nautrup på +45 2543 4200.

InfinIT

InfinIT er et landsdækkende innovationsnetværk under Forsknings- og Innovationsstyrelsen, hvis arbejde bygger på et nært samarbejde mellem forskning og erhvervsliv. Netværkets styregruppe består af repræsentanter fra alle kerneaktørerne bag samt virksomhedsrepræsentanter fra alle landets regioner.

Netværket er forankret i en række af Danmarks stærkeste IT-forskningsmiljøer:

 • Alexandra Instituttet
 • CISS på Aalborg Universitet
 • CSI – A part of DELTA
 • Datalogisk Institut på Aarhus Universitet
 • DTU Informatik på Danmarks Tekniske Universitet
 • ITU
 • Knowledge Lab på Syddansk Universitet

Se mere om infinIT her! 

Skriv et svar